Vasile Lucian GOLDAN

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași