Vasile Lucian GOLDAN

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

Nicodim Munteanu, the second patriarch of the Orthodox Church in Romania is one of the few direct...
Citește mai mult
10 Iulie 2020