Procedura de evaluare a calității materialelor

Procedura „peer review”, de evaluare a calității materialelor primite spre publicare în Revista „Teologie și Viață”.         

           

Procesul „peer review” de evaluare științifică vizează procedurile de evaluare științifică practicate la nivel internațional.

Conducerea activității de evaluare și asigurarea calității materialelor în faza preliminară are ca principal obiectiv selecția și includerea materialelor în domeniul și tematica numărului ce urmează a fi publicat, cu respectarea standardelor, recomandărilor pentru autori și a caracteristicilor revistei. Evaluarea în această fază se finalizează prin includerea efectivă a materialului într-o temă de interes pentru revistă.

În faza a doua, evaluarea este realizată independent de trei recenzori, reputați membri ai comunității științifice naționale și internaționale. Conducerea activității de evaluare și recenzare a materialelor are la bază criterii riguroase de analiză, transmiterea corectă a informațiilor și corectitudine în activitatea de consultare a materialului ca rezultat al respectării criteriilor de competitivitate și de performanță. Recenzorul extern completează referatul „peer review” prin intermediul instrumentului on-line aflat pe site-ul revistei. Redactorul coordonator este persoana de legătură dintre autor și evaluator. Modalitatea de recenzare este double blind „peer-review”, prin care recenzorul extern nu cunoaște autorul studiului, și nici autorul nu cunoaște numele recenzorului extern. Evaluatorii sunt aleși din lista de recenzori externi publicată pe site-ul Revistei.

Criterii de evaluare:

1. Încadrarea tematică a articolelor în profilul revistei;

2. Calitatea conținutului științific al materialului;

3. Gradul de originalitate și de noutate al temei propuse și al manierei de abordare;

4. Claritatea și concizia textului articolului;

5. Relevanța și impactul asupra domeniilor și tematicii la care face referire articolul;

6. Relevanța surselor bibliografice pentru tematica propusă.

După încheierea procesului de recenzare, autorii vor fi înștiințați de redactorul coordonator dacă articolele au fost sau nu acceptate spre publicare. Redactorul coordonator deține ultima decizie de acceptare sau respingere a studiului. În cazul respingerii articolului, colectivul de recenzori își va motiva opțiunea, propunând, unde este cazul, realizarea anumitor modificări în vederea publicării ulterioare.