Colegiul editorial

PREŞEDINTE
I.P.S. TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

MEMBRI ONORIFICI
I.P.S. CALINIC, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor
I.P.S. IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
P.S. IGNATIE, Episcopul Huşilor

P.S. NICHIFOR BOTOȘĂNEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor
P.S. DAMASCHIN DORNEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor

MEMBRII COLEGIULUI REDACȚIONAL
Arhim. dr. Hrisostom RĂDĂȘANU, consilier învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor. E-mail: hrisostomr@gmail.com
Pr. conf. univ. dr. Paul-Cezar HÂRLĂOANU, consilier învățământ superior al Arhiepiscopiei Iașilor, decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. E-mail: harlaoanu@yahoo.com
Pr. prof. univ. dr. Viorel SAVA, directorul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. E-mail: savavi@gmail.com
Pr. prof. dr. Dragoş BAHRIM, directorul Seminarului Teologic „Sf. Vasile cel Mare”, Iaşi. E-mail: dragos.bahrim@gmail.com

Prof. univ. dr. Paul GAVRILYUK, University of St. Thomas, Minnesota, SUA. E-mail: PLGAVRILYUK@stthomas.edu
Prof. univ. dr. Sebastian MOLDOVAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, Sibiu. E-mail: smoldovan@yahoo.com
Prof. univ. dr. Ștefan MUNTEANU, Institut de Théologie Orthodoxe «Saint Serge», Paris. E-mail: stefan.munteanu@saint-serge.net
Prof. univ. dr. Felicia DUMAS, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. E-mail: felidumas@yahoo.fr
Conf. univ. dr. Sorin GUIA, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. E-mail: soringuia01@yahoo.com
Cercet. dr. Petre GURAN, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. E-mail: petreguran@yahoo.fr
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUȚĂ, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. E-mail: nicolas@uaic.ro
Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. E-mail: cucos@uaic.ro
Prof. univ. dr. Daniel MUNTEANU, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea „Valahia”, Târgoviște. E-mail: daniel.munteanu@web.de

Pr. conf. univ. dr. Roger CORESCIUC, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. E-mail: roger_coresciuc@yahoo.com

Pr. lect. univ. dr. Cristian-Alexandru BARNEA, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. E-mail: cristi.barnea@yahoo.com

Lect. univ. dr. Oana-Maria FRANȚESCU, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. E-mail: oanamariapetrovici@yahoo.co.uk

CS II dr. Ana-Maria GÎNSAC, Institutul de Cercetări Interdisciplinare (ICI), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. E-mail: anamaria_gansac@yahoo.com

Lect. univ. dr. Mihail QARAMAH, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia. E-mail: mihailqaramah@gmail.com

REDACŢIA

Pr. asist. univ. dr. Gabriel PIȘTEA – redactor coordonator. E-mail: gabriel.pistea@mmb.ro

Pr. Dr. Bogdan-Vlăduț BRÎNZĂ – redactor. E-mail: bogdan.brinza@mmb.ro

Drd. Gheorghiță-Mădălin CEOBANU - redactor. E-mail: madalin.ceobanu@mmb.ro

Pr. dr. Ioan-Lucian RADU – secretar de redacție. E-mail: lucian.radu@edituradoxologia.ro 

Lia GOCIU – corector
Rema ZUGRAVU – tehnoredactor
Lucian DRAGOMIR – design copertă