Termene

Nr. 9-12

- data limită a predării studiilor la redacție: 1 noiembrie

- data tipăririi revistei: 30 decembrie