Termene

Nr. 1-4/2023

- tematica: „Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”.

- data limită a predării studiilor la redacție: 31 decembrie 2022

- data tipăririi revistei: 1 mai 2023

Nr. 5-8/2023

- tematica: „Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”

data limită a predării studiilor la redacție: 1 mai 2023

- data tipăririi revistei: 1 septembrie 2023

Nr. 9-12/2023

- număr tematic: Imnografie creștină și cântare bisericească

- data limită a predării studiilor la redacție: 1 august 2023

- data tipăririi revistei: 15 decembrie 2023