Termene

Nr. 1-4/2022

- tematica: Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț.

- data limită a predării studiilor la redacție: 31 decembrie 2021

- data tipăririi revistei: 1 mai 2022

Nr. 5-8/2022

 

- tematica: Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț.

data limită a predării studiilor la redacție: 1 mai 2022

- data tipăririi revistei: 1 septembrie 2022

Nr. 9-12/2022

- tematica: Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț.

- data limită a predării studiilor la redacție: 1 august 2022

- data tipăririi revistei: 15 decembrie 2022