Termene

Nr. 1-4/2024

- tematica: „Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor” și „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”.

- data limită a predării studiilor la redacție: 31 decembrie 2023

- data tipăririi revistei: 1 mai 2024

Nr. 5-8/2024

- tematica: „Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor” și „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”.

data limită a predării studiilor la redacție: 1 mai 2024

- data tipăririi revistei: 1 septembrie 2024

Nr. 9-12/2024

- număr tematic: Bioetică și Morală creștină

- data limită a predării studiilor la redacție: 1 august 2024

- data tipăririi revistei: 15 decembrie 2024