Cum public o recenzie?

Recenzia poate avea sau nu un titlu, dar corpul recenziei trebuie să fie obligatoriu precedat de datele tehnice ale cărții: autor, titlu (italic), editura, localitatea, anul apariției, numărul de pagini, ISBN şi/sau ISSN.

Recenzia trebuie să prezinte informații concise dar clare despre autor (informații bio- și bibliografice), date referitoare la contextul scrierii cărții. De asemenea, este de dorit un istoric al abordării subiectului în literatura de specialitate, precum și prezentarea specificului cărții recenzate.

Cartea recenzată trebuie să fie dintr-un domeniu cunoscut de recenzor. Recenzia poate cita pasaje de text din carte, dar nu se va reduce la acestea, precum nici la o simplă prezentare rezumativă a cărții. O recenzie trebuie să fie și o analiză critică a cărții și a subiectului, bazată pe argumente din domeniu sau din domeniile conexe. La finalul acesteia, recenzorul trebuie să își exprime concluziile personale referitoare la carte și la subiect.

Recenzia reflectă personalitatea recenzorului și trebuie să se constituie într-o invitație spre a lectura cartea sau spre a cerceta în amănunt subiectul.

Autorul recenziei va trimite pe adresa de email a editurii coperta cărții în format .jpg. Recenzia nu va depăși 1500 de cuvinte.