Comisia Peer-Review

Prof. Univ. Dr. Pablo ARGARATE, Facultatea de Teologie Catolică, Universitatea „Karl Franzens”, Graz, Austria.

E-mail: pablo.argarate@uni-graz.at

 

Pr. Prof. Dr. Dragoș BAHRIM, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iași.

E-mail: dragos.bahrim@gmail.com

 

Ierom. Lect. Univ. Dr. Vasilică BÂRZU, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu.

E-mail: perevasile@yahoo.fr

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Daniel BENGA, Departamentul de Teologie Ortodoxă, Universitatea ”Ludwig Maximilians”, München, Germania.

E-mail: daniel.benga@yahoo.de

 

Cercet. Dr. Florin CRÎȘMĂREANU, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: fcrismareanu@gmail.com

 

Prof. Univ. Dr. Constantin CUCOȘ, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: cucos@uaic.ro

 

Prof. Univ. Dr. Felicia DUMAS, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: felidumas@yahoo.fr  

 

Cercet. Dr. Elena ENE-VASILESCU, Centre for Byzantine Research, Universitatea din Oxford, Marea Britanie.

E-mail: elena.ene-v@wolfson.ox.ac.uk

 

Prof. Univ. Dr. Nicu GAVRILUȚĂ, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: nicolas@uaic.ro

 

Prof. Univ. Dr. Paul GAVRILYUK, College of Arts and Science, Universitatea ”St. Thomas”,  Minnesota, SUA.

E-mail: PLGAVRILYUK@stthomas.edu

 

Cercet. Dorin GAROFEANU, Institutul de Istorie și Critică literară „G. Călinescu”, București.

E-mail: dgarofeanu@hotmail.com

 

Conf. Univ. Dr. Sorin GUIA, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: soringuia01@yahoo.com

 

Cercet. Dr. Petre GURAN, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

E-mail: petreguran@yahoo.fr

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Andrew LOUTH, Department of Theology and Religion, Universitatea din Durham, Marea Britanie.

E-mail: andrew.louth@durham.ac.uk

 

Prof. Univ. Dr. Sebastian MOLDOVAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu.

E-mail: smoldova@yahoo.com

 

Prof. Univ. Dr. Daniel MUNTEANU, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea Valahia, Târgoviște.

E-mail: daniel.munteanu@web.de

 

Prof. Univ. Dr. Ștefan MUNTEANU, Institutul ”S. Serge”, Paris.

E-mail: stefan.munteanu@saint-serge.net

 

Prof. Univ. Dr. Dan Ion MUREȘAN, Department of History of the Faculty of Letters and Human Sciences, Universitatea din Rouen-Normandy, Franța.

E-mail: danioanmuresan@yahoo.com

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Bassam NASSIF, Institutul Teologic „Sf. Ioan Damaschin”, Universitatea din Balamand, Liban.

E-mail: bassam.nassif@balamand.edu.lb

 

Lect. Univ. Dr. Bogdan Constantin NECULAU, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: neculau@uaic.ro

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe POPA, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: gtpopa@gmail.com

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel SAVA, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: savavi@gmail.com

 

Lect. Univ. Dr. Ovidiu SFERLEA, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ep. Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea.

E-mail: ovidiusferlea@gmail.com

 

Cercet. Dr. Alin SUCIU, Academy of Sciences and Humanities, Göttingen, Germania.

E-mail: asuciu@uni-goettingen.de

 

Prof. Univ. Dr. Martin TAMCKE, Facultatea de Teologie Evanghelică, Universitatea ”Georg-August”, Göttingen, Germania.

E-mail: martin.tamcke@theologie.uni-goettingen.de

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Cristinel TEȘU, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: tesu_i@yahoo.com

 

Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil TIA, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea ”Babeș Bolyai”, Cluj Napoca.

E-mail: teofil.tia@ubbcluj.ro

 

Diac. Lect. Univ. Dr. Florin TOMOIOAGĂ, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ep. Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea.

E-mail: ftomoioaga@uoradea.ro

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru VANCA, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia.

E-mail: vancadum@yahoo.com

 

Pr. Lect. Univ. Dr. Cătălin VATAMANU, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: vatamanc@yahoo.com

 

Prof. Univ. Dr. Miltiadis VANTSOS, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Aristotel”, Salonic, Grecia.

E-mail: mvantsos@past.auth.gr

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Ion VICOVAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

E-mail: ion.vicovan@gmail.com