Istoricul revistei

Revista „Teologie și Viață” este indexată, din 2012, în baza de date internațională a Central and Eastern European  Online Library (CEEOL) și este acreditată de CNCS în categoria C.

„Teologie şi Viaţă”, revistă de gândire şi spiritualitate creștină, este periodicul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, care apare constant, cu o frecvenţă trimestrială sau bianuală, încă din 1924.  Până în 1990, revista a avut următoarele nume: „Mitropolia Moldovei – Foaie oficială a Arhiepiscopiei Iaşilor” şi „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”.

Revista „Teologie și Viață” este editată de Editura Doxologia, fostă Trinitas.

Timp de decenii, revista „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” a oferit teologilor, istoricilor, sociologilor, muzicologilor, etnologilor și altor specialiști din domeniile uman sau tehnic importante informații cu caracter academic, misionar-pastoral sau apologetic, sub formă de studii și articole, monografii, scrisori pastorale, omilii și cateheze, traduceri, recenzii etc. Articolele revistei „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, scrise în exclusivitate în timpul regimului ateu comunist, au adus literaturii românești de atunci, în particular, și societății românești, în general, importante contribuții literare religioase, caracterizate de echilibru și de echidistanță, de moralitate și de demnitate, de păstrarea credinței ortodoxe nealterate și a tradițiilor românești autentice.

Prestigiul revistei „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” se datorează și marilor personalităţi teologice și laice care au publicat de-a lungul vremii în paginile ei: Patriarhul Justinian, Mitropolitul Iustin Moisescu, Mitropolitul Sebastian, Mitropolitul Nestor Vornicescu, Mitropolitul Antonie Plămădeală, Nicolae Neaga, Petru Rezuș, Orest Bucevschi, Nicolae Chițescu, Daniel Constantin, Nicolae V. Dură, Constantin C. Giurăscu, Ștefan S. Gorovei, Ioan Ivan, Constantin Nonea, P.P. Panaitescu, Scarlat Porcescu, Al. N. Stănciulescu-Bîrda, Milan Șesan, Emilian Vasilescu și mulți alții.

Din 1990, la iniţiativa IPS Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, revista a primit numele „Teologie şi Viaţă”, pentru a reflecta realităţile teologico-misionare şi social-culturale ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Începând cu acest an, revista a fost cotată în categoria B, având un rol activ în comunitatea academică internațională, colaborând cu numeroase reviste internaționale din Franța, Belgia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Italia, Spania etc. Conţinutul ei a fost îmbogăţit prin contribuţia constantă a profesorilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi şi de la Seminariile teologice ale Arhiepiscopiei Iașilor.

În paginile revistei „Teologie și Viață” găsim articole semnate de Preafericitul Părinte Patriarh Dr. Daniel (articole scrise în perioada când îndeplinea funcția de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei), Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu, Pr. Prof. Dr. Petre Semen, Pr. Prof. Dr. Gheorghe Petraru, Pr. Prof. Dr. Ioan C. Teșu, Acad. Emilian Popescu, Prof. Dr. Vasile Vasile, Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ica Jr., Costion Nicolescu, Pr. Acad. Dr. Mircea Păcurariu etc.

Revista „Teologie şi Viaţă” conţine studii ce relevă preocupări de exegeză și hermeneutică în cercetarea biblică, articole de arheologie și istorie bisericească, documentare, analize şi sinteze istorice, studii de teologie sistematică și practică, traduceri din operele Sfinților Părinți și ale Scriitorilor bisericești, rezumate ale unor conferinţe naționale și internaționale, evenimente notabile ale Mitropoliei, dări de seamă ale Adunărilor eparhiale, prezentări ale unor realităţi sau personalităţi din viaţa eclezială, recenzii de cărți și articole teologice apărute la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei sau în alte eparhii din țară și străinătate.

Adeseori, revista are numere tematice, dedicate anumitor evenimente omagiale ale Patriarhiei Române sau Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și unor subiecte teologice de interes general, menite a răspunde mai bine preocupărilor bisericești și misionare ale cititorilor ei.

Informațiile publicate în articolele sale au fost apreciate sau citate de numeroși profesori universitari și cercetători, oameni exigenți în ceea ce privește calitatea informației științifice și riguroși evaluatori ai informației după standardele academice.

Revista „Teologie şi Viaţă” promovează dialogul dintre teologie și cultură și oferă un răspuns creștin la provocările societății actuale.