Drd. Alexandru PRELIPCEAN

Asist. Univ. Dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași