Creația ca Euharistie în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul

12 Mai 2011

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul este în Teologia patristică românească încă neexplorat la adevărata sa valoare. Această realitate ne-a determinat să ne oprim asupra unei singure teme descrisă atât de bine de opera autorului cretan, și anume creația. Întregul Canon poate fi considerat, pe buna dreptate, o sinteză a imnografiei creștine despre creație și om, alături de restaurarea creației și a omului în și prin Persoana Mântuitorului Iisus Hristos ...