Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul este în Teologia patristică românească încă neexplorat la adevărata sa valoare. Această realitate ne-a determinat să ne oprim asupra unei singure teme descrisă atât de bine de opera autorului cretan, și anume creația. Întregul Canon poate fi considerat, pe buna dreptate, o sinteză a imnografiei creștine despre creație și om, alături de restaurarea creației și a omului în și prin Persoana Mântuitorului Iisus Hristos ...