Constantin cel Mare - „Împărat al împăraţilor şi domn al tuturor celor ce domnesc”. Două aspecte biografice reflectate în imnografia creştină

Constantin cel Mare - „Împărat al împăraţilor şi domn al tuturor celor ce domnesc”. Două aspecte biografice reflectate în imnografia creştină

17 Decembrie 2013

Când te îndrepţi cu faţa spre trecut, posibilitatea de a-l prezenta într-un mod exhaustiv este sortită de multe ori eşecului şi aceasta nu datorită lipsei izvoarelor care confirmă sau infirmă probabilităţile, ci din cauza multitudinilor surselor păstrate, adeseori divergente. Este şi cazul biografiei Sfântului Constantin cel Mare, „împărat al împăraţilor şi domn al tuturor celor ce domnesc”, despre care izvoarele istorice contemporane şi posterioare lui, nu concordă adeseori. Studiul de faţă, în care sunt prezentate două aspecte centrale din biografia primului împărat bizantin (stavrofania şi botezul), are la baza sa atât surse istorice, cât şi liturgice, create în epoci diferite şi purtând „semnătura” teologico-lingvistică a unor iluştri imnografi bizantini, precum Vizantie, Metodie patriarhul sau Simeon Metafrastul.