Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Faptele Apostolilor. Prima omilie