Sfânta Spovedanie — Taină a vindecării

Studiul își propune o introducere în șansa vindecării omului prin una dintre cele mai importante Taine ale Bisericii, și anume Spovedania. Tema a pornit de la premisa că, astăzi, omul are posibilitatea să-și recapete sănătatea printr-o terapeutică duhovnicească. Astfel, se va constata că vindecarea se poate realiza prin revenirea „în sine”, prin mărturisirea onestă a păcatelor în fața duhovnicului rugător, printr-o atitudine creștină și prin practicarea virtuților în viața cotidiană, având convingerea că vindecarea sufletului reprezintă darul exclusiv al Fiului lui Dumnezeu, acordat prin intermediul Bisericii. În urma acestei terapii, vom sesiza două efecte: primul constă în iertarea păcatelor și reașezarea penitentului în starea harică din care căzuse, iar al doilea este reprezentat de libertatea și oportunitatea de a primi Euharistia, ca hrană spirituală pentru sufletul vindecat.