Pr. drd. Dragoș UNGUREANU

Arhiepiscopia Iașilor

O caracteristică esențială a teologiei și vieții Bisericii o constituie Sfânta Tradiție, una dintre...
Citește mai mult
14 Aprilie 2017
Importanța deosebită pe care o prezintă tema legată de Sfânta Scriptură în teologia Bisericii și...
Citește mai mult
23 Octombrie 2016
Studiul de față își propunesă realizeze o contribuție la precizarea principalelor elemente sau...
Citește mai mult
15 Septembrie 2015
Studiul își propune o introducere în șansa vindecării omului prin una dintre cele mai importante...
Citește mai mult
10 Iulie 2014
Viaţa este darul lui Dumnezeu, iar dinamica vieții reprezintă spaţiul şi timpul în care omul îşi...
Citește mai mult
09 Iulie 2013
Teologia ortodoxă învață și mărturisește, pe temeiul Sfintei Scripturi și al Sfintei Tradiții, un...
Citește mai mult
12 Mai 2011