Relația Hristos-Treime, în timpul activității Sale pământești

12 Mai 2011

Teologia ortodoxă învață și mărturisește, pe temeiul Sfintei Scripturi și al Sfintei Tradiții, un Dumnezeu unic în ființa Sa, dar întreit în Persoane, adică Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Duhul Sfânt, toate aceste trei Persoane având o singură natură și o singură voință. În tratatele și studiile de teologie, această învățătură despre Sfânta Treime poartă denumirea de triadologie ...