Sfânta Euharistie — taina unității Bisericii

Domnul este prezent cu Trupul în Biserică, astfel făcând din Aceasta Trupul Său cel de Taină. Este prezenţa reală prin Trupul şi Sângele Său. De aceea, condiţia Bisericii este Sfânta Euharistie. Prezenţa euharistică a lui Hristos susţine în mod deplin unitatea trupului eclesial, în timp şi pentru veşnicie. Totodată, Biserica este împreună-existenţa celor de o fire cu Hristos, Cel îndoit în fire. Numai aşa Biserica poate fi definită ca şi comuniune euharistică a lui „eu”, „tu” şi „el”, în fiecare dintre aceştia fiind Hristos prezent într-un mod tot mai plenar. Fără comuniunea euharistică nu ar exista nici comunitatea eclesială.