MORALITATE ȘI LEGALITATE ÎN BISERICĂ ȘI ÎN SOCIETATE