Diac. dr. Liviu PETCU

Cercet. Dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași