Diac. dr. Liviu PETCU

Regardless of much we would write and talk about God and the multiple revelation of His infinite...
Citește mai mult
10 Iunie 2020
Everything that can be stated about God’s infinite love is apodictically certain. God is not...
Citește mai mult
26 Iunie 2019
Teologia Sfântului Grigorie de Nyssa asupra vieţii spirituale a fost supusă unui studiu special în...
Citește mai mult
09 August 2018
Părinții cuvioși nu doreau să se folosească doar pe ei înșiși în deșert, prin asceza și strădaniile...
Citește mai mult
23 Octombrie 2016
Dumnezeu, nu doar că nu-i respinge pe păcătoşii care, după ce-și evaluează viața maculată,...
Citește mai mult
02 August 2016
Începând cu secolul al IV-lea, influențamonahismului asupra penitenței s-a impus pe o scară largă...
Citește mai mult
23 Decembrie 2015
La începutul secolului al IV-leae. n., în paralel cu creşterea considerabilă a numărului...
Citește mai mult
15 Septembrie 2015
Mărturisitorii și martirii români care au îndurat caznele închisorilor comuniste, din motive...
Citește mai mult
19 Ianuarie 2015
Teologia apofatică nu însemnează o definiţie a lui Dumnezeu, oricare ar fi ea – pozitivăsau...
Citește mai mult
17 Iunie 2014
Sfinții Părinți, interpretând ca nimeni alții cuvintele Sfintei Scripturi, menționează că Dumnezeu...
Citește mai mult
12 Mai 2011