HERMENEUTICA TEXTULUI RELIGIOS ÎN PERSPECTIVĂ SOTERIOLOGICĂ