Fundamentele hermeneuticii biblice occidentale în Liber Regularum a lui Ticonius

Prima carte de hermeneutică biblică scrisă în Occident (380 p.Chr.) poartă semnătura unui creștin donatist din mediul african. Numele lui Ticonius a rămas în istoria hermeneuticii biblice strict legat de comentariul amplu pe care i-l dedică Sfântul Augustin în De doctrina christiana (III, 30-37), preluat ulterior și de exegeza medievală. Cartea originală, scrisă de Ticonius în limba latină, a fost editată abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea, grație eforturilor suținute ale cercetătorului englez F.C. Burkitt, interesat, în special, de refacerea unui textus receptus al Scripturii latine. Prima traducere completă într-o limbă modernă datează din 1989, în varianta engleză a lui W.S. Babcock, în timp ce studiile referitoare la preceptele hermeneuticii ticoniene sunt în curs de desfășurare. Studiul nostru își propune să facă un prim pas spre receptarea și analiza hermeneuticii lui Ticonius în cultura română.