Conf. dr. Vasile CRISTESCU

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași