Pr. prof. dr. Gheorghe PETRARU

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași