Logica religiei şi educaţia creştină

Educaţia teologică creştină este o exigenţă misionară esenţială, ce nu înseamnă doar transmiterea unor informaţii intelectuale despre un oarecare Dumnezeu separat de lume într-o transcendenţă inaccesibilă, ci despre Dumnezeu cu noi, prin Fiul Său cu chip ca şi noi, în comuniunea cu Duhul lui Dumnezeu, ce umple de har şi lumină Biserica Sa. Sensul educaţiei creştine e unul doxologic, de a preamări pe Dumnezeu revelat şi venit în inima umanităţii prin Întruparea lui Hristos şi prezenţa sfinţitoare şi mântuitoare a Sfântului Duh. Scopul suprem al educaţiei teologice a poporului lui Dumnezeu este acela de a forma şi informa pe creştinii de toate vârstele şi categoriile socio-profesionale despre iubirea lui Dumnezeu pentru oameni experiată în comuniunea eclezială prin cunoaşterea evenimentelor istoriei mântuirii. Educaţia creştină ne cheamă la a avea gândul, iubirea şi voinţa lui Hristos, pe cât este cu putinţă omului credincios, cu conştiinţa că Dumnezeu plineşte, după logica evanghelică, neputinţele umane.