Pr. prof. dr. Viorel SAVA

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași