Sfântul Grigorie de Nazianz, Despre iubirea de săraci