Un profesor de Teologie puţin cunoscut: preotul profesor dr. Ioan Zugrav (1893-1982)

Un profesor de Teologie puţin cunoscut: preotul profesor dr. Ioan Zugrav (1893-1982)

23 Februarie 2014

Facultatea de Teologie din Cernăuţi a fost una dintre cele mai renumite instituţii de profil din ţara noastră şi nu numai. Între profesorii de aici, un loc de cinste îl ocupă pr. Ioan Zugrav, care a activat în această calitate în ultimul deceniu de existenţă a facultății, 1938-1948. Manifestând o deosebită înclinaţie spre teologia istorică, pr. Ioan Zugrav și-a susţinut teza de doctorat dedicată încercărilor de unire cuprinse între conciliul de la Lyon (1274) şi cel de la Florenţa (1439). După efectuarea unor temeinice studii de specializare în domeniul istoriei bisericeşti, a elaborat şi publicat numeroase studii cu caracter predominant istoric, dar şi liturgic sau pastoral, aducând astfel o semnificativă contribuţie la istoria şi viaţa Bisericii din Bucovina. Întrucât despre pr. profesor Ioan Zugrav s-a scris nedrept de puţin, studiul de faţă îşi propune, într-o anumită măsură, o recuperare morală şi ştiinţifică a memoriei celui care a slujit Biserica şi învăţământul teologic din Bucovina. Concret, studiul prezintă viaţa şi activitatea ştiinţifică a acestuia, reliefând perioada în care s-a ostenit ca profesor universitar la Cernăuţi, când a publicat lucrările sale istorico-teologice în revista oficială a Mitropoliei Bucovinei, „Candela”.