Pr. prof. dr. Ion VICOVAN

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași