Sfântul Ierarh Ilie Iorest, mărturisitor și apărător al Ortodoxiei

În contextul Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, pomenirea Sfântului Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest ocupă un loc aparte. Ilie Iorest a fost mitropolit al Transilvaniei între 1640 și 1643, trăind în același context religios al secolului al XVII-lea, precum marele Domn Constantin Brâncoveanu. Chiar dacă a păstorit doar trei ani, mitropolitul Iorest a fost un mare mărturisitor al Ortodoxiei românești între calvini, prin grija arhierească față de cler și popor, slujirea Sfintelor Taine și ierurgii ale Bisericii, publicarea de cărți de învățătură și de cult, apelul necontenit pentru păstrarea identității naționale și religioase. El este sfânt mărturisitor, în care s-a întruchipat mărturisirea Bisericii însăşi, mărturisirea poporului român dreptcredincios. Sfântul Ierarh şi Mărturisitor Ilie Iorest este reprezentativ pentru spiritualitatea jertfelnică transilvăneană, dar, deşi el poartă pecetea Bisericii de dincolo de Carpaţi, pecetea istoriei ei de încercare, el poartă, de fapt, pecetea duhului Ortodoxiei întregi, în unitatea ei indestructibilă, care este Hristos.