Diac. dr. Cătălin VATAMANU

Lect. univ. dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași