Mărturii inedite despre Școala de cântăreţi bisericeşti de la Piatra Neamţ

24 Februarie 2014

Studiul de faţă reprezintă o scurtă monografie muzicală bisericească a Şcolii de cântăreţi bisericeşti din Piatra Neamţ, care a funcţionat timp de peste şapte decenii (1869-1942), cu scopul de a pregăti cântăreţi bisericeşti pentru parohiile din judeţul Neamţ, însă, după cum am semnalat în cuprinsul acestui studiu, şi pentru parohii din regiuni mai îndepărtate. Personalitatea marcantă a acestei şcoli rămâne psaltul, profesorul şi directorul Nicolae I. Barcan (1841-1912), care şi-a dedicat cea mai mare parte a vieţii sale interpretării şi pedagogiei muzicale bisericeşti, instruind, timp de peste patru decenii, sute de elevi, cei mai mulţi viitori psalţi pe la diferite biserici, iar alţii, viitori îndrumători în cadrul unor şcoli de psaltichie. Pentru contemporaneitate, şcoala de la Piatra Neamţ reprezintă un model notabil de dăruire pe plan muzical bisericesc, întărindu-ne convingerea că susţinerea morală şi materială a educaţiei muzicale bisericeşti contribuie indubitabil la dezvoltarea activităţii misionare a Bisericii noastre.