Pr. dr. Gabriel NASTASĂ

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași