Educația în gândirea și lucrarea mitropoliților Moldovei Iacob Putneanul, Iacob Stamati și Veniamin Costachi

Educația în gândirea și lucrarea mitropoliților Moldovei Iacob Putneanul, Iacob Stamati și Veniamin Costachi

13 Aprilie 2017

Biserica noastră a fost preocupată mereu de educația fiilor ei duhovnicești, indiferent de vârsta lor. Această lucrare esențială s-a manifestat prin multe chipuri: predică, spovedanie, înființarea de școli, alcătuirea și tipărirea de manuale școlare sau de învățătură ș.a.. Mitropoliții Iacob Putneanul, Iacob Stamati și Veniamin Costachi sunt doar câțiva dintre mulții ierarhi ai Bisericii noastre care s-au îngrijit în mod consistent și sistematic de această lucrare, de aici și supranumele cu care au fost cinstiți de contemporani sau de urmași („Pestalozzi al românilor” sau „Luminătorul Moldovei”). Dincolo de educația temeinică și fundamentală realizată prin intermediul amvonului sau al scaunului de spovedanie, ei au fost ctitori de multe și diverse școli, au alcătuit și publicat cele dintâi manuale școlare, au depus un susținut efort pentru introducerea sau reintroducerea limbii române în școală și Biserică, după cum au tipărit nenumărate cărți de cult, de învățătură, multe dintre ele având prețioase prefețe în care subliniau binefacerile educației, evidențiind destinația finală a omului, „bucuria întru Domnul”. Lucrarea lor culturală complexă a dat bogate roade atât în vremea lor, cât și după, ei și opera lor constituind repere de seamă în istoria culturală a neamului.