Drd. Filaret RUSCAN

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași