Biblioteca Mănăstirii Neamț — reper pentru misiunea scriitoricească monahală

Despre biblioteca care a existat în Lavra Neamțului nu deținem multe informații. Din nefericire, considerațiile privind importanța și valoarea bibliotecii Mănăstirii Neamț pentru izvoarele culturii noastre religioase trebuie să se mărginească pe de o parte la studiul colecției de manuscrise și documente păstrate la Biblioteca Academiei Române, iar pe de altă parte, la puținele manuscrise cea au mai rămas astăzi în Biblioteca Mănăstirii Neamț, la diversele însemnări făcute în trecut asupra acestei biblioteci înainte și după incendiul din 1862, când o dată cu mănăstirea au fost mistuite de flăcări cele mai prețioase cărți și manuscrise. Prin pierderea acestei comori inestimabile s-a pierdut una dintre verigile culturale care asigura continuitatea activității culturale și duhovnicești a monahilor din această mare lavră. Studiul reliefează importanța pe care călugării Mănăstirii Neamț au acordat-o achiziționării, copierii și păstrării unui bogat tezaur cultural: Biblioteca Mănăstirii Neamț.