Aspecte ale religiozității textului sacru la Sfinții Mitropoliți Dosoftei și Varlaam

Opera Sfântului Mitropolit Dosoftei este una din cele mai reuşite transpuneri în versuri a psalmilor biblici și a istoriei poporului român, prin folosirea celor mai variate şi inventive culori lexicale, de la arhaisme la elemente de limbaj popular viu, care dau adeseori imagini de valoare neperisabilă. De un interes aparte sunt scrierile care dezvoltă pericope evanghelice, explică, fac operă hermeneutică. În secolul al XVII-lea şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea se naşte primul povestitor român, cum a fost numit Mitropolitul Varlaam, şi s-a creat unul dintre momentele cele mai importante în poezia religioasă prin Psalmii Mitropolitului Dosoftei. Vom căuta, prin acest studiu, să arătăm, prin exemplificări, dacă textul scrierilor lor este religios sau nu şi dacă diferă de textul actual, precum şi în ce constă această diferenţă; în sfârşit, ce valoare au aceste creaţii în literatura timpului şi pentru posteritate.