Vocația familială a ființei umane

Izvoarele sociologice, psihologice, teologice, medicale vorbesc despre o reală criză a familiei. Ceea ce altădată era considerat „leagănul civilizației”, mediul, cadrul și atmosfera cea mai propice afirmării și dezvoltării ființei și personalității umane este considerat astăzi, adeseori, o piedică în calea realizării profesionale, și din acest motiv este amânat și ignorat ...