Viaţa în Hristos trăită şi mărturisită în şi prin monahismul moldav

Viaţa în Hristos trăită şi mărturisită în şi prin monahismul moldav

23 Februarie 2014

Văzute, în mod special prin prisma picturii exterioare, ca o „categorie estetică de valoare universală” , mănăstirile Moldovei ascund în sânul lor comori mult mai adânci. Viaţa în Hristos, trăită în Duhul Sfânt sub revărsarea iubirii Tatălui ceresc, este fântâna purtătoare de comori lăuntrice prezentă în vetrele monahale moldoveneşti. Valoarea mănăstirilor moldave, izvor de viaţă curată pentru căutătorii de sens şi profunzime spirituală, are două repere esenţiale: mesajul teologic mărturisitor al credinţei în Hristos, prezent în frescele murale, şi fenomenul patristic legat de Sfântul Paisie Velicicovschi de la Nemţ.