Treptele urcușului duhovnicesc și rolul lor catehetic în Despre viața lui Moise a Sfântului Grigorie de Nyssa