Soluția ieșirii din criză: cateheza euharistică și reinterpretarea modelului pastoral istoric