Sickness and healing: A multidisciplinary perspective

Mesajul-cheie din această abordare holistică, este faptul că omul repezintă o  ființă complexă şi mintea, corpul și spiritul interacţionează asupra sănătății noastre. Astfel boala este o afecţiune care trebuie să fie tratată interdisciplinar. Teologia şi ştiinţa trebuie să colaboreze ca o simfonie în scopul de a restaura viața umană din punct de vedere fizic şi spiritual. În antropologia creştină starea de normalitate a omului este percepută în unitatea manifestărilor sufleteşti şi trupeşti. Astfel orice boală are în primul rând o cauză spirituală şi apoi una medicală sau psihologică. Perspectiva creştină a bolii nu anulează abordarea ştiinţifică ci o completează, o îmbogăţeşte şi o desăvârşeşte.