Pr. Dr. Sânică T. Palade, Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastorație individuală