Pr. conf. dr. Ioannis G. SKIADARESIS, Scenele liturgice și materialul imnic ale Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul