Pr. conf. dr. Ioannis G. SKIADARESIS, Modele de slujire preoțească în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul