Diac. dr. Nicolae PREDA

Redactor în cadrul Departamentului „Carte de cult” al Editurilor Patriarhiei Române