Mărgăritare mistice din opera epistolară a monahului sirian Ioan Saba de Dalyatha (Scrisorile I-IV)