Jean-Claude Larchet, Îndumnezeirea omului la Sfântul Maxim Mărturisitorul