Hannah HUNT, Legătura de filiație a omenirii cu Dumnezeu