Pr. dr. Constantin POGOR

Facultatea de Teologie Protestantă, Universitatea din Strasbourg, Franța

Institutul de Teologie Ortodoxă „Apôtre Paul” Bruxelles, Belgia