Considerente generale privind antropologia teologului protestant Emil Brunner

Considerente generale privind antropologia teologului protestant Emil Brunner

9 August 2018

Există diferențe între antropologia teologului protestant Emil Brunner și antropologia teologiei ortodoxe? Noi considerăm că există astfel de deosebiri, iar ele pornesc de la un fapt foarte simplu. După părerea noastră, antropologia lui Brunner este caracterizată de o lipsă a cunoașterii temeinice a gândirii patristice a primelor veacuri creștine, în special cea a Sfinților Părinți Răsăriteni, precum și de o lipsă a cunoașterii vieții și spiritualității Bisericii Răsăritului, care a formulat și păstrat cu sfințenie, de-a lungul veacurilor, învățătura referitoare la persoana umană.