Conferenţiarii clerici invitaţi de Nicolae Iorga la Vălenii de Munte

Cărturarul Nicolae Iorga (1871-1940) a fost unul dintre principalii promotori ai instruirii continue în România. Nicolae Iorga a acordat o mare atenţie încurajării învăţământului de toate gradele, iar cea mai importantă realizare a sa în domeniul programelor de instruire a persoanelor adulte l-a constituit Universitatea de vară pe care a înfiinţat-o în 1908 la Vălenii de Munte. Fructificând avantajul stabilirii sale definitive în acest orăşel de provincie, a organizat un centru educaţional pentru adulţi, un loc în care au înflorit activităţi educative, profesionale şi culturale. Conferenţiari cu experienţă în diverse domenii de activitate, inclusiv ierarhi şi preoţi de mir, au ţinut gratuit prelegeri studenţilor participanţi la cursuri, ignorând separarea temporară a teritoriilor cu populaţie majoritară românească (Basarabia, Bucovina, Transilvania şi Banat) şi contribuind astfel la o mai bună înţelegere între toţi locuitorii României Mari din perioada interbelică. Studiul prezintă detalii cu privire la conferenţiarii ce provenneau din mediul clerical.