Al celui întru sfinți, Părintelui nostru Grigorie Palama, Decalogul poruncilor după Hristos